Gea Grevink

Midwinterhoorn


Ambachten XL brengt ambachtslieden en kunstenaars op de Veluwe samen met als doel de ontwikkeling van innovatieve ambachtelijke producten. Het project is een samenwerking tussen Kunst en Cultuur Gelderland en Gelders Erfgoed in opdracht van Cultuurpact Veluwe.

Samen met midwinterhoornblazer en –maker Ben Jonker van de Veluwse Midwienterhoornbloazers heb ik een leskist samengesteld. Met deze kist kunnen traditionele blazers op basisscholen lessen ‘midwinterhoorn maken en blazen’ aanbieden. In de leskist bevinden zich alle onderdelen die je nodig hebt om zelf een midwinterhoorn te maken: mondstukken, tuinslangen en ‘bekers’ van kosteloos materiaal: melkpakken, plastic flessen en stroopblikken enzovoort. Kinderen kunnen met deze materialen eenvoudig hun eigen midwinterhoorn maken en bespelen.

bovenkant plastic fles

2013